تعمیرکار سیار تلویزیون سونی در قم | 09193056404

 • 0

تعمیرکار سیار تلویزیون سونی در قم | 09193056404

Category : Uncategorized

تعمیرکار سیار تلویزیون سونی در قم

تخصیص مرحله‌ای در گروه پاداش در پایه روابط است که واقعا

در مهلت زمانی که پاداش نسبی بیش از حد قابل تمدید است حفظ می‌شود.

۴ به کارمندان، خود کارفرما – کارمند رابطه خود را در مهلت پس از

درخواست او، بازپرداخت اساسی، پاداش عمومی و تخفیف

وزنی مرحله ۱ یا ۲، بسته به وضعیت تاهل کارمندان، و نیز هر

گونه پاداش گروه بازپرداخت باید در نظر گرفته شود؛

اگر شخص دیگری حق عضویت در سایت را داشته باشد،

کارمند فقط مسیول مرحله ۱ خواهد بود.

۵ کارگرکه رابطه کاری آن‌ها براساس زمان سررسید

براساس BMTG / BMT – O – O است، دست‌مزد ماهانه باید

پایین گذاشته شود. ۶ – تعیین منابع ارایه‌شده برای پاراگراف‌های ۴ و ۵،

عملکردی تنها تا کنون در نظر گرفته می‌شوند زیرا آن‌ها

دیگر تحت این قرارداد جمعی قرار ندارند و با پاراگراف‌های ۴ و ۵ پوشش داده نمی‌شوند.

افزایش (افزایش غرامت). ۸ کارمند باید در گروه پرداخت

خود به یک سطح متوسط واحد برابر با دست‌مزد افزایش‌یافته اختصاص داده شود؛

پس از دو سال، او بعد از سه سال دیگر به مرحله بعد

ارتقا می‌یابد، اما نه فراتر از مرحله نهایی گروه حقوق مربوطه.

۹ مرحله نهایی گروه هزینه تعیین‌شده مطابق با ۲ جمله،

تعمیرکار سیار تلویزیون سونی در قم

 

شامل افزایش هزینه، کارمند باید در گروه حقوق بالاتر

بعدی متناظر با هزینه افزایش‌یافته، تعیین شود؛

بعد از دو سال، او به مرحله منظم بالاتر ارتقا می‌یابد،

و افزایش بیشتر در این مورد رخ نخواهد داد.

۱  در گروه پاداش یا گروه حقوق در تاریخ مرجع

(پاراگراف ۱، جمله ۱)دسته‌بندی می‌شوند،

که در آن یک افزایش در دوره مشروط، زمان یا فعالیت انجام می‌شود،

و در صورتی که هیچ مدرکی وجود ندارد که آن‌ها شرایط را برآورده نکرده باشند،

تعمیرکار سیار تلویزیون سونی در قم
تعمیرکار سیار تلویزیون سونی در قم

 

در مورد تخصیص که به بند ۱ بند ۲ ارجاع داده شده‌باشد.

۲ که بیش از دو سال قبل از رسیدن به گروه بالاتر بعدی

/ غرامت به گروه برتر بعدی نیاز دارند، در صورتی که هیچ

مدرکی وجود نداشته باشد که آن‌ها شرایط را برآورده نکرده باشند،

حداقل، از اولین مرحله گروه پاداش تعیین‌شده که

مربوط به پاداش نسبی بعد از بند ۱ تا ۶ – بدون افزایش

بعد از بند ۱ جمله ۷ – است.


Log out of this account

Leave a Reply

دسته‌ها

 • 0
 • 22
 • 5
 • 33
 • 13
 • 755
 • 2,340
 • 21,496
 • 53,737
 • 18,140