تعمیرات تلویزیون سونی در منزل قم | 09193056404

 • 0
تعمیرات تلویزیون سونی در منزل قم

تعمیرات تلویزیون سونی در منزل قم | 09193056404

تعمیرات تلویزیون سونی در منزل قم

۱ در عین حال بهای تعهد مبلغی پرداخت می‌شود

که شامل مشکلات فوق‌العاده می‌شود.

۲  با مشکلات مرتبط با تصویر حرفه‌ای یا فعالیت زیربنایی طبقه‌بندی نمی‌شود.

(۲)مشکلات استثنایی در مفهوم پاراگراف

۱ باید در اصل، تنها در مورد کار (a)با خطرات خاص،

(ب)با اثرات حرارت مرتبط با آب و هوایی، (c)با سطوح

بسیار قوی خاک یا غبار یا (د)در دیگر شرایط قابل‌مقایسه ایجاد شود

کمک‌های مالی که به پاراگراف ۱ ارجاع داده می‌شون

د نباید تا کنون اعطا شده باشد زیرا تشدید استثنایی

به اندازه کافی توسط ترتیبات مناسب، به خصوص در رابطه

با ایمنی شغلی، در نظر گرفته می‌شود.

(۴)۱ کار ساخت جایزه و مقدار of مورد توافق

کشور قرار خواهد گرفت.

۲ درصد افزایش باید حداقل ۵ درصد باشد،

نه بیش از ۱۵ درصد از درصد ماهانه هزینه ۱ مرحله ۱ از گروه پرداخت

سرویسکار تلویزسون سونی در منزل قم

 

۱ کارگر نمی‌تواند به علت بیماری بدون

نقص خود در عملکرد کار، کار کند، او هزینه

دوره عدم صلاحیت را به مدت شش هفته

و مطابق با مقررات قانونی برای بیماری‌های

مکرر دریافت خواهد کرد (۶). ۳).

۲ در پایان دوره تحت جمله ۱، کارگری که

به شش ماه عضویت کسب‌وکار خود رسیده‌است

(بخش ۴)در آغاز عدم صلاحیت او مستمری

بازنشستگی را برای مدت زمانی دریافت

خواهد کرد که حق دریافت مستمری یا مزایا را داشته باشد.

تعمیرات تلویزیون سونی در منزل قم
تعمیرات تلویزیون سونی در منزل قم

 

(۲)مقدار مجاز باید براساس تفاوت

بین مستمری خالص سلامت خالص و

درآمد خالص ۱ در بند ۱ باشد. ۲ ا … برای مدتی طولانی

تا پایان هفته سی و نهمین هفته از زمان عدم صلاحیت

برای یک بیماری پول پرداخت می‌شود. ۳ تامین

بودجه بیمه سلامت به دلیل نقص کارمند، دریافت

یا کاهش استحقاق برای مستمری بازنشستگی نیست

. ۴ برای هر کارگری که مشمول تعهد بیمه

در بیمه سلامت قانونی نیست،

حداکثر نرخ بیکاری برای کارگران بیمه باید محاسبه شود.


دسته‌ها

 • 0
 • 34
 • 15
 • 22
 • 7
 • 309
 • 1,837
 • 19,566
 • 37,450
 • 12,306